Test

L’ ús d’aquest equip requereix de la seva reseva. / The use of this equipment requires reservation.

Per favor accedeix al següent espai per tal de realizar-la / Please access the following space to do it:: http://www.inam.uji.es/

En altre cas, per favor ompli el següent formulari per informar del teu ús. / Otherwise, please fill out the following form to report the use.

 


    Genere / Gender (required) MaleFemaleOther

    Estimació d'ús / Use estimate (required)

     

    Administrador de registres